Публикация

Съборът на БЛС избра УС

Отчетно-изборният събор на Българския лекарски съюз /9 -11 януари/ реши делегатите, които присъстват, да не участват във форуми, свикани от д-р Андрей Кехайов.


По време на отчетно-изборния събор на Българския лекарски съюз в София бе решено делегатите, които присъстват, да не участват във форуми, свикани от д-р Андрей Кехайов.

Бившият председател на съсловната организация се освобождава от длъжност, но не и от отговорност.

Одит ще бъде направен и на бившите членове на Управителния съвет на БЛС, както и на председателите и членовете на Контролната комисия и на Комисията по професионална етика.

Бе решено също така Българският лекарски съюз да развие и регламентира съвместна дейност с медицински сдружения по специалности.

Участниците в отчетно-изборния събор декларираха, че форумът се е провел в дух на конструктивност, съгласно устава на съсловната организация, без намесата на външни фактори.

За членове на Управителния съвет бяха избрани д-р Георги Ставракев, д-р Ивайло Пресолски, доц. Лиляна Хавезова, проф. Тодор Чернев, д-р Дияна Чинарска, д-р Кирил Еленски, д-р Милен Чолаков, д-р Пламена Вълчева, д-р Светослав Дачев, проф. Веселин Борисов и д-р Антон Григоров.

Делегатите решиха начело на Комисията по професионална етика да застане проф. Милан Миланов, а на Контролната комисия – д-р Атанас Калчев.

Секретар на съсловната организация става д-р Димитър Ленков, чиято кандидатура бе единствена.

Д-р Георги Цигаровски, доц. Радослав Радев, доц. Снежанка Тишева и проф. Петър Панчев са новите членове на Висшия медицински съвет.


" }-->

Коментари