Публикация

Пореден курс по ендоскопска хирургия в Плевен

Шести курс по ендоскопска гинекологична хирургия – първо ниво, ще се проведе от 14 до 16 януари в телекомуникационния ендоскопски център в Плевен.


Шести курс по ендоскопска гинекологична хирургия – първо ниво, ще се проведе от 14 до 16 януари в телекомуникационния ендоскопски център в Плевен. Курсът е високо специализиран, следдипломен, а негов ръководител е проф. Григор Горчев, директор на центъра и ректор на Медицинския университет в града.

По време на курса ще бъдат обучавани осем известни специалисти от страната. Те ще слушат лекции и ще наблюдават хирургични операции на живо. След това лекарите ще работят с операционни тренировъчни кутии и с виртуален ендотренажор, но ще практикуват и върху живи тъкани.

Специалистите ще имат възможност да наблюдават и интервенция чрез телевръзка с уникалния за страната робот „Да Винчи S”.

От 11 до 13 февруари в телекомуникационния център ще се проведе и друг курс, който ще е седми за първо ниво. Всяка следваща степен се придобива след миниум година, като курсистът през този период трябва да покрие определени изисквания.

Центърът е уникален за целия Европейски съюз. С изграждането му студентите, докторантите и специализантите получават обучение за работа с авангардна апаратура.

Системата позволява постоянна връзка между оператора по време на хирургическата интервенция, конферентните и експерименталните операционни зали, центровете за диагностика и терапия в страната и чужбина.

Коментари