Публикация

Близо 15 млн.лв. за лечение на сърдечноболни е платила РЗОК-Варна през 2008 г.

Най-много средства – 13,4 млн. лв., са използвани за операции на сърдечноболните в двете основни лечебни заведения за специализираната медицинска услуга – МБАЛ „Св. Анна” и УМБАЛ „Св. Марина”.


Районната здравноосигурителна каса във Варна е изразходвала 14,8 млн. лева за лечението на пациенти със сърдечно-съдови проблеми през 2008 г.

За болни от други райони на страната, които са предпочели варненските кардиолози, касата е платила по клинични пътеки близо 6 млн. лв.

Най-много средства – 13,4 млн. лв., са използвани за операции на сърдечноболните в МБАЛ „Св. Анна” и УМБАЛ „Св. Марина”.

От хирургична намеса или интервенционална диагностика и лечение са се възползвали 8 147 души.Коментари