Публикация

Ефектът от алкохола намалява, ако се пие в компания

Британско проучване показва, че хората, които употребяват алкохол в компания, преценяват по-добре риска и правят по-малко грешки...


Британско проучване показва, че хората, които употребяват алкохол в компания, преценяват по-добре риска и правят по-малко грешки, съобщава Medical News Today.

В проучването са взели участие 286 души с нормални алкохолни навици. Те са тествани (групово и самостоятелно) за влиянието на алкохола върху бдителността им.

Резултатите показват, че алкохолът значително понижава бдителността при индивидите, но влияе много по-слабо при групите, където броят на погрешните резултати е значително по-малък.

Заключението на специалистите е, че като цяло груповите решения намаляват негативния ефект на алкохола. След употреба на алкохол хората в група могат да забелязват грешките на останалите и да избягват рисковете.


Коментари