Публикация

М. Ненчев: Да не се променят надценките на лекарствата от позитивния списък

Председателят на БФС апелира в новата наредба за заплащане на търговците на едро и на аптеките за лекарствата от Позитивния списък надценките, заплащани от НЗОК, да останат еднакви с тези на лекарствата по лекарско предписание...


Председателят на Българския фармацевтичен съюз Мирослав Ненчев апелира в новата наредба за заплащане на търговците на едро и на аптеките за лекарствата от Позитивния списък надценките на медикаментите, заплащани от НЗОК, да останат еднакви с тези на лекарствените продукти по лекарско предписание.

Във връзка с това е изпратено писмо до министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев.

В него се подчертава, че няма правно основание за прилагане на по-ниски надценки за лекарствените продукти, заплащани от касата, „каквато е незаконосъобразната практика на НЗОК през последните години”.

„Невъзможността на директора на НЗОК да регулира отпускането и заплащането на лекарствените продукти бе постановена от Върховния административен съд през юни 2008 г.” – гласи официалното изявление на фармацевтите.

В него се предупреждава, че ако апелът остане без последствия, Управителният съвет на БФС ще предприеме законови действия за защита на правата на българските магистър-фармацевти.

„Новата наредба, която предстои министъра да издаде, не може да регулира цените на лекарствените продукти, нито да дава основание на директора на НЗОК да регулира с негови актове отпускането и заплащането на лекарствените продукти.” – се казва още в писмото.

Междувременно от НЗОК заявиха, че касата няма да определя лекарствата, цените и надценките, за които ще заплаща, съгласно влезлия в сила нов Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина и промените към него от 2008 г.

„Лекарствата, нивото на заплащане на всички продукти, както и конкретната стойност, която НЗОК ще заплаща, ще се определят от Комисията по позитивен лекарствен списък към МС.
Цените и надценките се определят от Комисия по цените, която също е към МС.” – заявиха от НЗОК.

От касата допълниха, че НЗОК е предложила на министъра на здравеопазването проект за наредба, съгласно изискванията на закона, която ще определя само условията и реда за заплащане на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни в сферата на нейната дейност." }-->

Коментари