Публикация

Съборът на БЛС в Сандански е отложен поради липса на кворум

Делегатите са се обединили около мнението, че съборът, свикан от министъра на здравеопазването, е незаконен и няма да се съобразят с резултатите...


Отчетно-изборният събор на Българския лекарски съюз, насрочен за 18-21 януари от досегашното ръководство, оглавявано от д-р Андрей Кехайов, бе отложен заради липса на кворум, съобщиха от съсловната организация.

За форума, който трябваше да се проведе в Сандански, са се регистрирали около 50 делегати и вземането на решения е било невъзможно поради липса на кворум.

За законно провеждане на събор е необходимо присъствието на 306 души, което е 2/3 от редовно избраните делегати. По устав, при липса на кворум форумът се отлага с най-малко 15 дни при същия дневен ред.

Обявени са нови дати за провеждане на събора – 20-22 февруари, в София.

Делегатите са се обединили около мнението, че съборът на лекарския съюз между 9 и 11 януари, насрочен от министъра на здравеопазването, е незаконен, поради което няма да се съобразят с резултатите от проведените на него избори.
Неправилно е и допускането на 190 представители на регионални колегии да гласуват при положение, че техните председатели не са изплатили членския си внос, смятат от екипа на д-р Кехайов.

Учасниците на срещата в Сандански са категорични, че избраният нов Управителен съвет на БЛС не може да докаже своята легитимност, тъй като осем от неговите членове не са подали оставки в районните колегии. Във връзка с това отново ще бъдат внесени жалби във ВАС (този път пред петчленен състав) срещу събора, свикан от здравния министър.

Форумът е обявил новото ръководство на БЛС за узурпатори, защото са "превзели" по незаконен начин офисите на съюза. На събранието отново е поискана оставката на д-р Евгений Желев.

Вчера, 18 януари, д-р Андрей Кехайов е отчел работата на досегашното ръководство на съсловната организация. Приходите на съюза за периода 2005-2008 г. са 2.7 млн. лева, главно от членски внос, от издаване на удостоверения, от дарения и лихви. Разходите на организацията за този период са над 2.6 млн. лв. - основно текущи разходи, възнаграждения и командировки.

Към момента обаче в сметките на БЛС няма средства, тъй като седем лекарски колегии не са превели членски внос в размер на 470 000 лв., поясниха от екипа на д-р Кехайов.Коментари