Публикация

Психолози започват проучване за диалога между лекарите и онкоболните

Неефективността на диалога между лекарите и пациентите при лечението на онкологични заболявания тежи еднакво и на двете страни. Има необходимост от работа с психолози, но тя липсва в здравната ни система...


Неефективността на диалога между лекарите и пациентите при лечението на онкологични заболявания тежи еднакво и на двете страни. Има необходимост от работа с психолози, но тя липсва като цяло в здравната ни система

Такава позиция изрази днес на пресконференция в БТА Евгения Адърска, председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели.

АПОЗ започва съвместно с научния център “Психология и здраве” изследване на общуването между пациентите и медицинските специалисти в областта на онкологията. То се прави с цел да се установи какви са проблемите и да се дадат препоръки за подобряване на диалога между болните и техните лекари, както и в рамките на самите медицински екипи..

Юлия Панайотова, представител на центъра “Психология и здраве”, подчерта че умението за водене на диалог е решаващо за успеха на лечението и проучването няма да разделя, а ще обединява двете страни.

Според психолозите, често пациентите не знаят какво точно могат да изискват от своите лекари или нямат умението да формулират очакванията си.
Лекарите също срещат затруднения при воденето на разговор с хората, които лекуват.

„Имаме усещането, че никой не се грижи за психиката не лекарите, а те също имат нужда от това. Очакванията към тях и изискванията са много високи.” – коментира Евгения Адърска.

Проучването ще премине на два етапа – първоначално ще бъдат анкетирани специалистите, а на втория етап – пациентите. Анкетите са съставени от затворени въпроси, подготвени след пилотно изследване.

Ще бъдат обхванати всички онкодиспансери в страната, както и специалистите от София.
Предвижда се двата етапа на изследването да приключат до каря на април 2009 г., а до края на юни да бъдат изготвени доклади с изводи и препоръки.

По думите на Евгения Адърска, още от студентската скамейка лекарите трябва да бъдат подготвени за психологическия аспект на работата с пациентите, затова той трябва да присъства в програмите за обучение по медицина." }-->

Коментари