Публикация

Промените в профилактичните и диспансерните прегледи - одобрени от УС на НЗОК

За хората, страдащи от социално значими заболявания, са предвидени 4 прегледа годишно при личния лекар и 2 консултации при специалист...


През 2009 г. е заложено увеличение на цените само за първичната доболнична помощ. С 5 на сто нараства капитационното заплащане на личните лекари, а профилактичните и диспансерните прегледи – с около 10 на сто.

Това съобщи д-р Румяна Тодорова, директор на Националната здравноосигурителна каса.

За първичната доболнична помощ са отделени 157 млн.лева, което е с 30 млн. лева повече в сравнение с 2008 г.

Според приетите от Управителния съвет на касата правила за 2009 г., при профилактичните прегледи общопрактикуващите лекари задължително ще назначават стандартни изследвания на пациентите над 18-годишна възраст и ще формират рискови групи за диабет, сърдечно-съдови и онкологични заболявания.

За хората, страдащи от социално значими заболявания, са предвидени 4 прегледа годишно при личния лекар и 2 консултации при специалист.
Поне при един от прегледите ще се прави инструментално или лабораторно изследване.

Д-р Тодорова поясни, че вече ще се заплаща за реално извършени диспансерни прегледи, а не според броя на пациентите, които се водят на отчет, както беше досега.

Семейните лекари ще могат да назначават специализирани изследвания като мамографии, PSA (за диагностициране на заболявания на простатната жлеза); микроалбуминурия (за диабет); изследвания на някои хормони.

С 18 млн. лв. през тази година в бюджета на НЗОК е гарантирано издаването на повече направления, а с 10 млн. лв. - изпълнението на повече диагностични дейности.

В болнична помощ няма да има увеличение на цените.

„Регулацията в сектора се запазва. Ще има регулаторни стандарти за извънболничната помощ и лимити за болничната помощ.” - уточни д-р Тодорова, като допълни, че от 931 млн. лв. за болнична помощ ще бъдат заделени 15%, които да се използват като буфер при нужда.

По думите й, през тази година Районните здравноосигурителни каси няма да заделят резерви, защото не могат да управляват правилно средствата.

Бюджетът за стоматологичната помощ за 2009 г. е 91 млн. лв., докато през миналата година бяха заделени 68 млн. лв. Цените на зъболекарските услуги са повишени с 10 %. Това увеличение се поема изцяло от здравната каса и пациентите няма за заплащат повече за тези услуги в сравнение с миналата година.

Според ръководството на НЗОК, проблем е забавянето на позитивния лекарствен списък, който трябваше да бъде приет до 31 януари.

Д-р Тодорова коментира, че комисията, която изготвя списъка, е подложена на натиск от фармацевтични фирми, които убеждават членовете й в предимството на продуктите си.

Тя заяви, че до този момент няма яснота какво ще се случи с програмите за скъпоструващо лечение. Невъзможно е и да се направи анализ дали ще стигнат предвидените в бюджета на касата 330 млн. лв. за лекарства.Коментари