Публикация

Британски студенти по фармация ще се обучават върху виртуален пациент

Студентите ще „тренират” уменията си за общуване и вземане на решения чрез компютърно генерирани хора...


Британски учени от университета „Кийл” са разработили виртуален пациент, който да помага в обучението на бъдещите фармацевти, съобщава изданието Science Centric.

Студентите ще „тренират” уменията си за общуване и вземане на решения чрез компютърно генерирани хора.

„Общуването” ще става посредством гласови команди или писане на въпроси в стандартен компютърен интерфейс. „Болният” ще отговаря или ще използва жестове, за да изрази моментното си емоционално и физическо състояние. След това „пациентът” ще предоставя данни за представянето на фармацевта.

Принадлежността на виртуалните хора към определена етническа група, пол и възраст, ще може да се програмира според нуждите на обучението.

Целта е фармацевтите максимално да усъвършенстват уменията си преди да започнат да консултират пациенти в реалния живот.Коментари