Публикация

БЛС ще обсъди новите правила за работа на здравната каса

От лекарския съюз са на мнение, че съвместно с НЗОК може да бъде направено преразпределение на остойностяването на отделни клинични пътеки в рамките на съществуващия бюджет на касата.


Българският лекарски съюз свиква днес спешно заседание на управителния си съвет по повод утвърдените от ръководството на Националната здравноосигурителна каса правила за работа през 2009 г.

„Без да се пренебрегва законовата самостоятелност на касата за вземане на решения, лекарският съюз смята, че добронамереният диалог трябва да предшества всички важни решения, определящи работата на изпълнителите на медицинска помощ.” – посочват от съсловната организация.

От лекарския съюз са на мнение, че съвместно с НЗОК може да бъде направено преразпределение на остойностяването на отделни клинични пътеки в рамките на съществуващия бюджет на касата.

Според новоизбраното ръководство на съюза, има недофинансиране на някои клинични пътеки и е напълно възможно това да генерира финансови проблеми в работата на болниците.Коментари