Публикация

Разработен е тест за диагностика на сърдечни болести чрез изследване на урина

Австралийски учени са разработили тест за изследване на урина, чрез който могат да се диагностицират сърдечни заболявания...


Австралийски учени са разработили тест за изследване на урина, чрез който могат да се диагностицират сърдечни заболявания, съобщи Medical News Today.

Тестът ще се използва за ранно откриване на коронарна артериална болест (КАБ); при която смъртността е традиционно висока. Това заболяване се диагностицира с ангиография – метод, който е инвазивен, скъп и изисква време.

За целите на проучването, публикувано в Journal of Proteome Research, са изследвани 67 пациенти (41 с КАБ и 26 – без). В проби от урината им са проследени нивата на протеините.

Учените са идентифицирали група от 17 пептида, които са индикация за наличието на заболяването. Прецизността на теста е 84%.Коментари