Публикация

Компютърните игри ощетяват социалния живот

Увлечението по виртуалните развлечения при подрастващите и младежите води до рязко влошаване на общуването със семейството и връстниците.


Увлечението по виртуалните развлечения при подрастващите и младежите води до рязко влошаване на общуването със семейството и връстниците.
Според изследване на американски психолози от Вrigham Young University компютърните игри изместват важните социални контакти.
Анализът на статистическите данни сочи, че страстта по компютърните игри е пропорционална на асоциални прояви, злоупотреба с алкохол, наркомания.

Учените подчертават също така неблагоприятното отражение на увлечението по компютърни игри върху отношенията при младите двойки.


Коментари