Публикация

МЗ ще получи над 5,5 млн.евро за борба със СПИН и туберкулоза през 2009 г.

Министерството на здравеопазването ще получи над 5,5 млн. евро от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария през тази година. Средствата ще бъдат използвани за превенция на заболяванията сред рисковите групи.


Министерството на здравеопазването ще получи над 5,5 млн. евро от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария през тази година. Средствата ще бъдат използвани за превенция на заболяванията сред рисковите групи.

На заседание на Националния координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза е отчетена дейността на 35 неправителствени организации, които работят с роми, проституиращи, заразени с ХИВ и лица, които употребяват наркотици венозно.

От ведомството уточняват, че над 75 % от тях са получили „много добра” и „добра” оценка, което доказва качественото изпълнение на грижите за хората.

През 2009 г. МЗ ще продължи договорните отношения с 34 от организациите.


Коментари