Публикация

Градският шум увеличава риска от инфаркт

Според шведско проучване шумът от автомобилите над 50 децибела повишава опасността от инфаркт на миокарда с 40%.


Хората, които живеят в райони с интензивен пътен трафик, са по-застрашени от инфаркт в сравнение с останалите.

Според шведско проучване шумът от автомобилите повишава опасността от инфаркт на миокарда с 40% при стойности над 50 децибела.

За целта на изследването са сравнени данните на почти 1600 души с инфаркт и нивата на шум в районите, в които живеят.

Необходими са още изследвания, които да докажат тази зависимост, но според СЗО шумът е сериозен световен проблем.
Около 40% от европейците са подложени на шум над 55 децибела всеки ден.

Коментари