Публикация

Д-р М. Виткова: Хората предпочетоха здравното осигуряване пред застраховането

За 11 месеца през 2008 г. общите постъпления на всички здравни застрахователи са 28 хиляди лева...


Българските граждани предпочитат модела на здравното осигуряване пред този на здравното застраховане и това ни бива да се пренебрегва.

Такава позиция изрази пред health.bg д-р Мими Виткова, председател на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване.

“В практиката имат място и здравното осигуряване, и здравното застраховане.
Предпочитанията на българските граждани обаче са насочени към осигуряването и финансовите резултати категорично показват това. За 11 месеца през 2008 г. общите постъпления на всички здравни застрахователи са само 28 хиляди лева, докато при осигурителните дружества те са 27 милиона.” – коментира д-р Виткова.

По думите й, статутът на частните здравни фондове трябва да бъде уреден в Закона за здравното осигуряване.

„Няма застраховател, който да се занимава с профилактика. Тепърва се правят усилия да се регламентира как застрахователите да поемат грижата за бременни жени например, но това са изкуствени опити.” – поясни д.р Виткова.


Коментари