Публикация

МЗ утвърди ръководство за работа на лекарите в ПИМП при туберкулоза

Mетодичното указание има за цел да предостави необходимата информация за правилното поведение при откриването, лечението и профилактиката на заболяването в страната...


Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев утвърди методично указание за ранна диагноза и поведение при туберкулоза, предназначено за лекари от първичната извънболнична медицинска помощ.

То има за цел да предостави необходимата информация за правилното поведение при откривu0430нето, лечението и профилактиката на заболяването в страната, съобщиха от ресорното ведомство.

Указанието е разработено от експерти в областта на диагностиката, контрола и лечението на туберкулозата.

В него са представени основните принципи в подхода за контрол на болестта, в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2007-2011 г. и програмата „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.


" }-->

Коментари