Публикация

Ал. Александров: Фелдшерите у нас са оставени на доизживяване

Сдружението на медицинските фелдшери в България е създало кризисен щаб за съхраняване и реабилитация на професията...


Официалните институции пренебрегват фелдшерската професия и хората с такава квалификация изпитват силно неудовлетворение от недооценяването и непризнаването на тяхната роля в здравеопазването.

Такава позиция изрази пред health.bg Александър Александров, председател на Сдружението на медицинските фелдшери в България.

„През последните години на реформа тези специалисти бяха постепенно игнорирани и лишавани от правото да практикуват.
Наложиха се клиширани внушения, че професията е ретроградна и ненужна.
Бяха направени законодателни изменения, които поставиха хиляди фелдшери с неуреден статут.” – коментира Александър Александров.

По думите му, фелдшерите в страната са оставени на доизживяване – те нямат представителство в упълномощена със закон съсловна организация, която да защитава правата им, работят като асоциирани медицински специалисти, с неясни и неуредени длъжностни характеристики. За тях липсва и система, осигуряваща качествена квалификация и надграждащо обучение.

„Това състояние води до тежка професионална демотивация, изразяваща се в отлив от системата. Тези, които решат да останат, работят на практика нелегално, без официално делегирани или отнети правомощия, на свой риск.” – посочи председателят на Сдружението на медицинските фелдшери в България.

Според него, критичното положение на колегите му пряко кореспондира с влошаващото се здравословно състояние на населението.

Сдружението е създало кризисен щаб за съхраняване и реабилитация на професията. Работи се по унифицирането й с действащите аналози в европейски и световен мащаб.
Провеждат се консултации с експерти за създаването на нова концепция за труда на тази категория специалисти. 
Коментари