Публикация

Д-р А. Кехайов свиква отложения алтернативен събор на БЛС

Форумът трябваше да се проведе на 18 и 19 януари в Сандански, но не събра необходимия кворум от 306 делегати...


За днес е насрочен отложеният 47-и отчетно-изборен събор на Българския лекарски съюз, който трябваше да се проведе на 18 и 19 януари в Сандански. Предвидено е форумът да започне в 14.00 ч. в парк-хотел „Москва”.

Health.bg припомня, тъй като не беше събран необходимият кворум, съборът беше отложен от д-р Андрей Кехайов, който оспорва избора на новото ръководство на БЛС начело с д-р Божидар Нанев.

Д-р Нанев беше избран за председател на съсловната организация на свикания от министъра на здравеопазването отчетно-изборен събор на БЛС, който се проведе между 9 и 11 януари в София.

Според старото ръководство, оглавявано от д-р Кехайов, свиканият от здравния министър д-р Евгений Желев форум е нелегитимен, което доведе до провеждането на алтернативен събор.

За да бъде събран необходимият кворум, трябва да присъстват не по-малко от 306 делегати, а в Сандански се регистрираха 50 представители на лекарските колегии.

Дневният ред на днешния събор включва отчетен доклад на председателя за дейността на съсловната организация за 2005-2008г.; финансов отчет, доклад на Контролната комисия за периода, отчетен доклад на Комисията по професионална етика и избор на управителни органи.

Коментари