Публикация

Програмата за подпомагане на плевенчани с увреждания ще бъдe продължена

За да се избегне институционализацията на хората с увреждания и свързаните с нея рискове за психическото и физическото им здраве...


В Плевен хората с физически увреждания, подпомагани от социален асистент по действащия в общината проект за деинституционализация, ще могат да ползват услугата и след приключването на програмата в края на февруари.

Това съобщи Надежда Вълчева, ръководител на Националния център за социална рехабилитация, който е партньор по проекта “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността на рискови групи” заедно със сдружение „Реха”.

В него участват 16 социални асистенти, които в рамките на 9 месеца полагат грижа за 32-ма плевенчани с увреждания.

До края на март ще стане ясно дали ще участващите към момента в програмата социални асистенти ще продължат да помагат на нуждаещите се.

Проектът, на стойност 31 406 евро, е изцяло финансиран от Европейския съюз.

Неговата цел е да се избегне институционализацията на хората с увреждания и свързаните с нея рискове за психическото и физическото им здраве.
Това се постига чрез предоставяне на социални услуги и създаване на благоприятна семейна среда и повишаване на качеството на живот.


" }-->

Коментари