Публикация

Астмата може да започне още в утробата

Децата, родени в райони с активен автомобилен трафик, имат по-висок риск от астма заради генетични промени, развити по време на бременността.


Децата, родени в райони с активен автомобилен трафик, имат по-висок риск от астма заради генетични промени, развити по време на бременността.

При изследването на пъпна връв на новородени в Ню Йорк учените открили нов биомаркер за астма – епигенетични изменения в гена ACSL3, свързани с вътреутробното въздействие на полицикличните ароматни въглеводороди.
Тези съединения са странични продукти от непълното изгаряне на горивото от автомобилите.

Според медиците от Колумбийския университет, откритието прави възможно прогнозирането на екологично обусловена астма при децата и особено при тези, чиито майки по време на бременнността са живели в райони със замърсен въздух.

Коментари