Публикация

Търси се консенсус за доболничната помощ в Пловдив

Лекарите поискаха гаранции, че ще се запази общинското здравеопазване. Зам.-кметът Ал. Константинов не изключи възможността за референдум...


Лекарската колегия поиска гаранции, че пловдивчани няма да останат без общинско здравеопазване.
Това стана късно снощи на работна среща за бъдещето на общинските здравни заведения.

Позицията на лекарите е, че дейността на диагностично-консултативните центрове в Пловдив трябва да се съхрани и да се развива.

От своя страна, зам.-кметът Александър Константинов заяви, че при евентуална тръжна процедура община Пловдив ще отстоява поликлиниките да запазят обема на дейността си за неограничен срок.

Това е регламентирано с последните изменения в Закона за устройство на територията, които забраняват да се сменя функцията на сгради, предназначени за здравеопазване, допълни депутатът Захари Георгиев. Според него здравеопазването е печеливша дейност, а диагностично-консултативните центрове ще изпитат конкурентен натиск.

По думите на директора на РЗОК д-р Борис Джурджев, има тенденция към увеличаване на броя на частните медицински центрове, които са в състояние да привличат пациенти и лекари специалисти.
През последното тримесечие са регистрирани три нови центъра.

Беше дискутирано и решението от последната сесия на местния общинския съвет за започване на детайлни анализи и проучвания върху състоянието на поликлиниките.
Повечето от участниците в срещата го окачествиха като прибързано и необосновано, а д-р Попова от федерацията на здравните работници към КНСБ прочете протестна декларация във връзка с решението.

Според директора на ДКЦ-I д-р Георги Кръстев, при подготовката на анализите ще се „заснеме” сградният фонд, ще се установи каква е структурата на дълготрайните материални активи, с които разполагат лечебните заведения.
Той настоя, ако се стигне до приватизация, тя да бъде при ясни правила и строг следприватизационен контрол.

Консултациите по темата ще продължат, докато се формира общо становище при консенсус между страните.

Зам.-кметът Александър Константинов не изключи възможността за провеждане на референдум за бъдещето на доболничната помощ в Пловдив.


Коментари