Публикация

Нещастното детство предопределя неуспехи в живота

Хората, които са преживели тежко детство, по-често имат неуспехи в професu0438оналната реализация и здравословни проблеми.


Хората, които са преживели тежко детство, по-често като възрастни имат неуспехи в професионалната реализация и здравословни проблеми.

В проучването, проведено от ландонския King’s College, участвали над 7000 души, родени през 50-те год. на миналия век.

Установено е, че тези, които били описвани от своите учители като нещастни, страдащи или наплашени деца, пет пъти по-често оставали без работа поради различни заболяввания и инвалидност.

Коментари