Публикация

Хората с маниакални наклонности имат по-високи шансове за успех

Успехът, славата и парите с по-голяма вероятност отиват при хората с маниакални нагласи – това са изводите от ново проучване на психолози от университета в Калифорния.


Успехът, славата и парите с по-голяма вероятност отиват при хората с маниакални нагласи – това са изводите от ново проучване на психолози от университета в Калифорния.

В него били включени 103 души, сред тях 27 - с диагноза маниакална депресия или биполярно разстройство. Това е мозъчно разстройство, което предизвиква необичайни, често драматични обрати в настроенията, енергичността и капацитета за действие.

Проф. Шери Джонсон коментира в статия за британското списание "Journal of Clinical Psychology":
„Манията, характерна с повишено настроение, скачащи от тема на тема мисли и голяма приказливост, е тясно свързана с увереността във важността на собствените постижения".
"Получените резултати показват – посочва още проф. Джонсън, – че и манията за преследване вероятно също подтиква хората да си поставят по-високи цели.
В някои случаи те ги постигат и това дава нов поглед към преимуществата на тези иначе болезнени разстройства.”


Коментари