Публикация

Американски учени: Устойчивите бактерии могат да бъдат атакувани с вируси

Бактериите, които са неподатливи при третиране със съществуващите лекарства, може да бъдат атакувани с генномодифициран вирус, отслабващ тяхната устойчивост...


Бактериите, които са неподатливи при третиране със съществуващите лекарства, може да бъдат атакувани с генномодифицирани вируси, отслабващи тяхната устойчивост.
Така те стават беззащитни дори пред слабите антибиотици, съобщава научното издание The Proceedings of the National Academy of Sciences.

Екип от американски учени е модифицирал вируса М13, така че при проникването си в клетката да произвежда бактериалния белтък lexA3, блокиращ способността й да възстановява своята ДНК. Така тя става податлива на антибиотиците, увреждащи бактериалната ДНК.

При опити с плъхове професорът от Бостънския университет Джеймс Колинс е доказал, че заразени с бактерията E.coli животни прекарват заболяването леко, ако се приложи комбинирано лечение с вируса M13 и антибиотици. Същевременно при плъховете, лекувани само с антибиотици, смъртността е около 80 процента.

За да бъде приложена в масовата практика, технологията трябва да премине още изпитания.
Основното предизвикателство пред учените е подборът на вирусите. Необходима е сигурност, че модифицираните щамове ще унищожават само бактериите, без да увреждат имунната система на човека.


Коментари