Публикация

Личните лекари сезираха МЗ за забавянето на наредбата за изписване на лекарства

Документът, който урежда удължения срок за изписване на медикаменти INSERT INTO health_articles.health_articles (id, creation_date, title, anounce, html, state, is_thema, is_news, health_articles) VALUES(до 90 дни) при хронични заболявания, е одобрен от МЗ, но все още не е публикуван в „Държавен вестник”...


Общопрактикуващите лекари настояват за бърза намеса от страна на Министерството на здравеопазването по проблема с публикуването на Наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Това съобщи Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

Документът, който урежда удължения срок за изписване на медикаменти (до 90 дни) на пациенти с хронични заболявания, както и други правила, оптимизиращи работата на личните лекари, е одобрен от МЗ в края на 2008 г., но все още не е публикуван в „Държавен вестник”.

Личните лекари са обезпокоени не само от факта, че до момента наредбата не е обнародвана, но и от липсата на информация за причините.

Тя заменя Наредба № 4, която вече няма законова сила и в резултат на това се създава нормативен вакуум, поясниха от НСОПЛБ.

Ръководството на сдружението е изпратило писмо до министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев, и до неговия заместник д-р Емил Райнов във връзка с възникналия правен проблем.

„Напомняме, че липсата на новата „Наредба за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти”, не позволява да се осигури достатъчно време за профилактични прегледи, грижа за пациенти с остри заболявания, да се спести ежемесечното чакане пред кабинетите на хората с хронични заболявания.” – се казва в писмото.Коментари