Публикация

Интернет е станал по-безопасен за юношите

Съвременните комуникационни технологии ги стимулират към общуване, а не към социална изолация, констатираха...


Експерти от Амстердамския университет констатираха, че в наши дни Интернет крие по-малко опасности за подрастващите, отколкото преди 10-15 год.
Сега повечето от юношите използват мрежата за поддържане на съществуващи контакти, а не за създаване на нови.
От друга страна, съвременните комуникационни технологии ги стимулират към общуване, а не към социална изолация.
Резултатите от новите изследвания на холандските учени сочат, че възможностите на социалните мрежи имат положително въздействие върху психическото развитие на младежите. Според психолозите „хиперличните”онлайн контакти по „трудни” теми помагат на юношите да се освободят от стреса и ги правят по-уверени.

В друго проучване д-р Мицуко Ито от Калифорнийския университет стигна до извода, че пребиваването в Интернет се отразява благотворно и на интелектуалното развитие на подрастващите.

Коментари