Публикация

Кампания срещу туберкулозата в ромските квартали на Пловдив

Над 2000 жители на квартал „Столипиново” ще бъдат анкетирани, 1500 ще бъдат насочени за консултации..


В ромските квартали на Пловдив започва кампания за ранна диагностика на туберкулоза. Проектът е на фондация „Рома-Пловдив 1995” и белодробната болница, финансиран от Глобалния фонд за борба със СПИН, малария и туберкулоза.

„Над 2000 жители на квартал „Столипиново” ще бъдат анкетирани, 1500 ще бъдат насочени за консултации, като няма да има ограничение във възрастта.” - поясни Асен Каргьозов от фондацията.

Анкетите ще се правят от доброволци.
Данните ще бъдат обработвани от специалисти от белодробната болница и при необходимост хората ще бъдат насочвани към безплатни изследвания.

Според статистиката, преобладаващата част от туберкулозно болните са от малцинствата, живееещи в махали.


Коментари