Публикация

Наркоманията е подценяван проблем у нас

Проблемно употребяващите дрога у нас са 30 хиляди. Хероинът, амфетамините и кокаинът са най-разпространените наркотици.


76 на сто от анкетираните 1200 души на възраст от 18 до 60 години смятат, че използването на наркотици представлява сериозен проблем у нас.
Същевременно много малка част от хората – едва 13 %, определят като важно лечението на зависимите, докато 27 % поставят на последно място необходимостта от терапия и рехабилитация.
Това показват данните от проучване на фондация „Инициатива за здраве”, направено през декември миналата година.
93 на сто от българите никога не са опитвали наркотични вещества. Вредата за здравето и липсата на интерес към дрогата са сред основните аргументи, изтъкнати от анкетираните, за да не употребяват такива вещества.
Едва 14 % са посочили, че законовата забрана ги спира да пробват наркотици.

Като основен фактор в борбата със зависимостите се посочва семейството.
Едва 26 на сто от анкетираните заявяват, че здравните специалисти имат необходимата квалификация, за да помогнат в преодоляването на зависимостта.

Директорката на фондация „Инициатива за здраве” Елена Янкова съобщи, че за последните десет години близо 4 пъти се е увеличил броят на престъпленията, свързани с наркотиците.

По последни данни проблемно употребяващите наркотици у нас са 30 хиляди. Най-използвани са хероинът, амфетамините и кокаинът.


Коментари