Публикация

Наши болници започват сътрудничество с германска университетска клиника

Договор за сътрудничество между софийската МБАЛ „Св. Анна”, ловешката МБАЛ„Проф. П. Стоянов” и Клиникум „Аугсбург”...


Столичната УМБАЛ „Св. Анна” и ловешката МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов” започват сътрудничество в областта на телемедицината и съвременните постижения на медицинската наука с германската „Клиникум Аугсбург”. Тя е академична болница към университета „Лудвиг-Максимилиян” в Мюнхен.

Трите лечебни заведения подписаха договор за бъдещата си съвместна дейност, съобщиха днес от Министерството на здравеопазването.

Приоритетни области са сърдечно-съдовите заболявания, неврохирургията, урологията, чернодробните и бъбречните заболявания, диализата.

Споразумението предвижда обмяна на опит в организацията на здравните услуги.
Предвиждат се специализации за лекари, сестри и мениджъри, както и осигуряване на онлайн достъп за българските партньори до най-новите научни публикации чрез интегрираната библиотечна система на „Клиникум Аугсбург”.

По всички ключови медицински дисциплини ще бъдат открити дългосрочни международни професури в МБАЛ „Св.Анна” за експерти от „Клиникум Аугсбург”.

Коментари