Публикация

НЗОК е търсен партньор за изпълнителите на здравни грижи

Приоритетите на касата са по-прецизен контрол на договорните партньори, надграждане на информационната система, създаване на национално здравно досие ...


Над 100 пъти е нараснал броят на лечебните заведения, работещи с НЗОК, от създаването й досега.
Това съобщи директорката на здравната каса д-р Румяна Тодорова по повод 10-годишнината от създаването на институцията.

Докато през 1999 г. касата е имала договор със 128 многопрофилни и 21 специализирани болници, в момента тя работи по клинични пътеки с близо 16 500. Отчита се и нарастване на броя на аптеките, сключили договор с касата - от 50 аптеки в началото до над 2300 през 2008 г.

За същия период броят на общопрактикуващите лекари и на лекарите специалисти, работещи с касата, е нараснал от 12 хиляди до над 17 хиляди души.

„Националната здравноосигурителна каса продължава да бъде атрактивен партньор за изпълнителите на медицински и дентални грижи и успешно защитава правата на здравноосигурените граждани.” – каза д-р Емил Райнов, председател на управителния съвет.

По думите му, институцията е финансово стабилна, въпреки кризата.

Приходната част на касата е нараснала със 157%, а разходната - със 327% между 2001 и 2008 г.

За същия период разходите на здравната каса за болничната помощ са се увеличили 100 пъти, а за извънболничната - 6 пъти.

Според д-р Румяна Тодорова, директор на НЗОК, това се дължи на факта, че в извънболничната помощ има лимити, каквито в болничната няма.

Увеличили са се разходите и за лекарства, за медико-диагностична и за дентална дейност. С 10 пъти са нараснали разходите за здравноосигурителните плащания на едно лице от създаването на институцията.

Д-р Тодорова очерта приоритетите пред НЗОК - по-прецизен контрол на договорните партньори, надграждане на работещата информационна система, създаване на национално здравно досие, европейска електронна здравна карта и здравен портал за българските граждани.


Коментари