Публикация

Работна среща за качеството на здравните услуги

От днес до 15 март в Албена се провежда работна среща на националните и регионалните структури на Министерството на здравеопазването и НЗОК.


От днес до 15 март в Албена се провежда работна среща на националните и регионални структури на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.

Ръководителите на РЦЗ, РИОКОЗ И РЗОК ще обсъдят проблеми, свързани с качеството и достъпността на медицинските услуги у нас, както и предприемането на съвместни действия за проверки на лечебните заведения.

В рамките на срещата ще се разгледа и темата за промени в системата за ценообразуването на лекарствата и осъществяването на контрол върху предлаганите цени в аптеките.

Предвижда се и обсъждане на актуални въпроси на имунопрофилактиката.


Коментари