Публикация

Визуалната информация подобрява 6 пъти възприемането на думите

Мозъкът използва и обработва това, което виждаме при общуване – изражението на лицето, погледа, движението на устните...


Мозъкът използва и обработва това, което виждаме при общуване – изражението на лицето, погледа, движението на устните – по такъв начин се дообогатява чутото.

Доказано е, че мозъкът може да „разбере” значението на думите дори и при наличието на значителен шум - например на стадиона или в ресторанта.

Американски експерти от медицинските колежи в Хюстън и Ню Йорк установили чрез експериментални групи, че визуалната информация подпомага значително мозъка при обработката на звуковите данни и позволява да се усъвършенства цялостното възприятие на речта.


" }-->

Коментари