Публикация

Разработва се устройство за лишените от мимика

Често това страдание е последица от инсулт, травми или от синдрома на Мьобиус /мимиката отсъства по рождение/.


Нова технология, разработвана от експерти от Калифорнийския университет и SRI International, ще помогне на хората, които по различни причини са лишени от мимика.

Често това е последица от инсулт, травми или от синдрома на Мьобиус /мимиката отсъства по рождение/.
В момента, за да може човек да мига например, се използва половинграмов златен чип, или се трансплантира донорски мускул.

Новата разработка се състои в използването на изкуствен мускул, който да се съедини с нерва.
Предстои този метод да бъде усъвършенстван, като трябва да се преодолее важно препятствие – засега учените не са успели да свържат изкуствен мускул и жив нерв.

Коментари