Публикация

Безплатни телефонни консултации за дислексията

От днес е отворена безплатна телефонна линия, на която специалисти консултират по въпроси, свързани с дислексията. На номер 0 800 13 759 всеки може да получи съвет и да се информира за състоянието.


От днес е отворена безплатна телефонна линия, на която специалисти консултират по въпроси, свързани с дислексията. На номер 0 800 13 759 всеки може да получи съвет и да се информира за състоянието.
Tова за health.bg от експерния екип.

Линията се обслужва от експерти от Първия национален център по дислексия в страната, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 15:00 до 17:30 часа.

Инициативата е част от тригодишната кампания „Ателието на Леонардо”, която БТК и центърът започнаха като съвместен проект през ноември 2008 г. Целта е да се повиши информираността на родителите и учителите относно дислексията и да им се предостави подкрепа.

Дислексията не е болест или увреждане. Тя представлява нарушение, което оказва влияние върху развитието на способности като четене, писане, смятане, концентрация, мотивация, за сметка на силно развити творчески заложби и креативност. 10 на сто от населението на Земята са диагностицирани дислектици, като за България официалният процент е 18.

Неформално проучване на организаторите показва, че голям процент от българските майки не знаят за проявите на състоянието дислексия, нито към кого да се обърнат за помощ, когато имат съмнение, че детето им не се развива нормално.

Често тези деца са смятани за мързеливи, разсеяни и изоставащи и не получават подкрепа в семейството и училището си.

Коментари