Публикация

Човешката имунна система разполага с „оръжие” срещу СПИН?

Имунната система на някои пациенти изработва „специализирани” антитела, които атакуват различни участъци от повърхността на вируса. Процесът протича координирано...


При част от хората имунната система произвежда комбинации от антитела, които може да се окажат решаващ фактор в борбата с ХИВ инфекцията, съобщава сп. Nature.
Учените смятат, че комбинациите от антитела противодействат на вирусите значително по-ефикасно, отколкото ако даден причинител бъде атакуван само от един вид антитела.

Това може да постави началото на нов етап в разработването на средство против СПИН.

Екипът на проф. Майкъл Насенцвайг от университета „Рокфелер” е използвал технология за клониране при изследването на шестима ХИВ позитивни пациенти, отличаващи се със силно забавено развитие на СПИН.
На учените отдавна е известно, че подобна реакция към инфекцията се наблюдава при 10-20 на сто от заразените. Досега обаче не се знаеше нищо за ефективността на техните защитни механизми срещу ХИВ.

Проф. Насенцвайг е успял да докаже, че имунната система на такива пациенти се изработва „специализирани” антитела, които атакуват различни участъци от повърхността на вируса.
Процесът протича координирано между отделните групи антитела, никоя от които не е в състояние самостоятелно да противодейства на инфекцията.

Този подход позволява на имунната система да реагира едновременно на различни щамове на ХИВ вируса, който еволюира много бързо.
Доказано е, че той има способността не просто да се променя, но и да се приспособява към организма на конкретния човек, което прави невъзможно създаването на универсална ваксина срещу СПИН.

Екипът на проф. Насенцвайг е изолирал и клонирал 433 различни типа антитела, за да провери ефикасността им поотделно и да установи за всяко от тях кой участък от вирусната обвивка атакува.

„Смятам, че тези изследвания могат да помогнат за създаването на ваксина срещу СПИН.” – прогнозира проф. Насенцвайг.


Коментари