Публикация

И Люксембург разреши евтаназията

Заради този закон бе променена Конституцията и бяха ограничени пълномощията на монарха, тъй като той по религиозни съображения отказваше да подпише...


Аналогични закони, разрешаващи да се помогне да безнадеждно болен човек да си отиде от този свят по негово желание, съществуват в съседните Холандия и Белгия.
В Швейцария може на болния да се предпише смъртоносна доза от съответен препарат, но той трябва да я приеме сам. Същата разпоредба е в сила и в някои щати в САЩ.

Новоприетото законодателство в Люксембург предвижда евтаназията да е възможна, след като молбата на болния бъде одобрена от двама лекари и експертна комисия.

Заради този закон бе променена Конституцията и бяха ограничени пълномощията на монарха, тъй като той по религиозни съображения отказваше да подпише такъв закон.


Коментари