Публикация

21 март - Международен ден на хората със синдрома на Даун

Целта е да се обърне внимание на обществото към проблемите на болните и да се подпомогне тяхната интеграция.


На 21 март се отбелязва Международният ден на хората със синдрома на Даун.

Неговата цел е да обърне внимание на обществото към проблемите на хората с този синдром и да бъде подпомогната тяхната интеграция.

Синдромът на Даун е генетична аномалия, която се дължи на една допълнителна хромозома в 21-вата хромозомна двойка.

Точната причина, поради която възниква преподреждането на хромозомите, все още не е известна.

Едно на 700 деца се ражда със синдрома, като тази честота е еднаква във всички страни, за всички раси и социални групи.
Вероятността да се роди дете със синдрома на Даун нараства пропорционално с възрастта на майката.

Годишно в България се раждат около 100 деца с този синдром.

Коментари