Публикация

Парите действат като наркотик

Самата мисъл за повишение на дохода възбужда определени части от главния мозък.


Самата мисъл за повишение на дохода възбужда определени части от главния мозък.

Екипът на проф.Армин Фолк от университета в Бон изследвал механизма на този процес и установил, че увеличението на заплатата се възприема позитивно, дори когато реалните покупателни възможности останат същите.

Експерименталната група трябвало да изпълни на компютър редица задачи, като за по-сложните се предвиждало 50% по-високо възнаграждение.
Изработените пари можели да се похарчат за стоки, изброени в два типа идентични каталози, като цените в единия тип били с 50% по-високи.

На практика покупателната възможност на всички доброволци била еднаква, но мозъчните области, свързани с възнаграждението, се активизирали повече при тези, които постигнали по-високо заплащане за труда си.


Коментари