Публикация

ЕП се обяви срещу продажбата на храни от клонирани животни

Депутатите апелират храните, разработени посредством нанотехнологии, да преминават през специална оценка на безопасността...


Европейският парламент днес прие предложение за осъвременяване на регламента за одобряване на нови храни и продажбата им в страните членки, съобщиха от ЕП.

В него депутатите настояват Европейската комисия да внесе законодателно предложение, забраняващо продажбата на храни, произведени от клонирани животни и тяхното потомство.
Те апелират храните, разработени посредством нанотехнологии, да преминават през специална оценка на безопасността, преди да бъдат разрешени.

Позицията на ЕП е, че храните, произведени чрез нанотехнологии, които бъдат признати за безопасни, трябва да бъдат ясно обозначени.
Върху опаковката след наименованието на всички съставки, присъстващи под формата на наноматериали, трябва да бъде изписана думата "нано" в скоби.

Като "нови храни" се определят тези, които не са били консумирани в "значителна степен" в рамките на ЕС преди май 1997 г., когато влиза в сила първият регламент за новите храни.
Това могат да бъдат новоразработени продукти, както и храни, които традиционно се консумират в трети страни извън ЕС.

Досега са одобрени над 20 нови храни. Като пример се посочва сокът "нони" (от растение от Таити) и продукти, получени чрез нови технологични процеси, като "салатрим" (мазнини с намалена енергийна стойност).


Коментари