Публикация

Нарушава ли НЗОК правилата?

Репортер на health.bg научи, че има случаи на нарушаване на процедурата по договарянето на лекарствата от реимбурсния лекарствен списък. След като НЗОК е сключила договор с фармацевтична фирма нейно генерично лекарство да бъде включено в реимбурсния списък за 2008 г., друга фирма, която предлага оригиналното лекарство, но на двойно по-висока цена, претендира медикаментът й също за бъде включен в реимбурсния списък.

Това става след приключването на конкурса и договарянето между фармацевтичните фирми и НЗОК, поради което е грубо нарушение на закона и правилата.

Фирмата, която предлага референтното лекарство, е депозирала искане пред Управителния съвет на НЗОК за утвърждаване на намаляване на договорената вече цена с НЗОК, като в нарушение на вече проведената процедура е предложено двойно намаление на цената на оригиналния продукт, след като са станали ясни цените на всички конкурентни продукти.

Това е драстично нарушение не само на процедурата, но и на Наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели. В чл.16 от тази Наредба подробно се регламентира възможността за намаляване на цената в договарянето, като съгласно ал.4 на същия член 16 предложението за цената е окончателно и не подлежи на промяна.


До екипа на health.bg постъпват сигнали за нарушаване на процедурата по договарянето на лекарствата от реимбурсния лекарствен списък.
След като Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е сключила договор с фармацевтична фирма нейно генерично лекарство да бъде включено в реимбурсния списък за 2008 г., друга фирма, която предлага оригиналното лекарство, но на двойно по-висока цена, претендира медикаментът й също за бъде включен в реимбурсния списък.

Фирмата, която предлага референтното лекарство, е депозирала искане пред Управителния съвет на НЗОК за утвърждаване на намаляване на договорената вече цена с НЗОК, като в нарушение на вече проведената процедура е предложено двойно намаление на цената на оригиналния продукт, след като са станали ясни цените на всички конкурентни продукти.

Това е драстично нарушение не само на процедурата, но и на Наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели. В чл. 16 от тази Наредба подробно се регламентира възможността за намаляване на цената в договарянето, като съгласно ал. 4 на същия член 16 предложението за цената е окончателно и не подлежи на промяна.

Разпоредбата на чл. 18 от посочената по-горе наредба е изрична и гласи, че след приключването на процедурата по договарянето Управителният съвет на НЗОК следва да утвърди лекарствения списък, заедно с договорените цени на лекарствените продукти и стойността, заплащана за всеки от тях.

Няма нормативен акт, който да дава правомощия на Управителния съвет на НЗОК да утвърждава цена, различна от договорената по време на процедурата.

Според депутати от различните политически сили подобно действие би поставило под съмнение прозрачността на процедурата.

Доц. Борислав Китов смята, че трябва да бъде сезирана Комисията за конкуренцията, след като е нарушена процедурата.

Health.bg потърси мнениего и на други политици, които имат отношение към проблемите на здравеопазването.

Д-р Ваньо Шарков, депутат от ОДС: Лекарствената политика трябва да е в полза на пациентите, а не на фирмите

Въпросът не трябва да касае един или друг продукт, или една или друга фирма. Много отдавна говорим, че цялата тази процедура трябва да бъде много ясна и много открита. Не трябва да бъдат допускани никакви възможности за добавяне, изместване или изваждане на едни или други медикаменти от реимбурсния или позитивния списък единствено в полза на някой производител или на някой дистрибутор.

В крайна сметка, когато се прави една лекарствена политика в нормалните държави, тя се прави в полза на пациентите, а не в полза на фирмите.

Всяко такава действие би трябвало да бъде на първо място сигнал за самосезиране на Комисията за борба с корупцията. И на второ място би трябвало да бъде сигнал за самосезиране на Прокуратурата. Всякакви нарушения от подобен род започват да се превръщат в практика на Националната здравноосигурителна каса и в практика на Министерството на здравеопазването.

Няма никакъв смисъл в провеждането на процедурите, след като в реимбурсната листа ще започнат да влизат само медикаменти в зависимост от това как са се договорили един или друг министър или Националната здравноосигурителна каса. Това обезсмисля цялата тази процедура.

Цялата тази процедура с определянето на цените на медикаментите, това, което се опитва да играе Министерството на здравеопазването, е изцяло погрешна. Ясно трябва да се сложат на масата всички онези процедури, които се отнасят до лекарствената политика в България. Трябва да е ясен и механизмът, по който се регулира ценообразуването. А това е една от функциите на държавата, коята сега се опитва да фиксира, а не да регулира, да бъде отначало до край открита.

Всеки български гражданин трябва да може ясно да вижда нещата, които се случват. Защото ако всичко се прави под масата, такива случаи с вкарване на нови медикаменти в реимбурсната листа или изваждане на други ще продължават да се случват.

Доц. Атанас Щерев: Министерството на здравеопазването използва касата за политически поръчки
Министерството на здравеопазването трябва да преустанови практиката да използва Националната здравноосигурителна каса за политически поръчки. Не трябва да се нарушава доверието между партньорите в договорното начало, това може да наруши и доверието на пациентите. Касата не трябва да изпълнява поръчки на едно или друго правителство, както прави в момента. Оттам идват проблемите.

Д-р Хасан Адемов, депутат от ДПС: Затова искаме демонополизиране на касата
Има процедура и тя трябва да спазва. Ако е нарушена процедурата, както разбирам, трябва да се сезира Административния съд. Ето затова искаме демонополизация на Националната здравноосигурителна каса. Защото взема и такава решения. 

Коментари