Публикация

„Предпази, защити, ваксинирай”

Ключови послания на започващата днес Европейска имунизационна седмица:

-имунизацията спасява живот;
-правото на имунизация е основно право на всяко дете, но то не винаги е достижимо;
-взривовете от заразни болести представляват заплаха за общественото здраве;
-заразните болести все още са смъртоносни, но те могат да бъдат контролирани чрез имунизации и изкоренени;
-имунизацията несъмнено е една от най-ефективните във финансово отношение съвременни медицински достижения;
-здравето на децата зависи от способността на здравните системи да осигуряват безопасни, ефективни и достъпни имунизации.


Тази година за пръв път България се включва в Европейската имунизационна седмица, която започва от днес, 21 април и ще продължи с различни прояви и дейности до 27 април.

В Европа седмицата се организира за трета година и се провежда под надслов „Предпази, защити, ваксинирай”. Тя е съвместна инициатива на Европейското регионално бюро на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.

Европейската имунизационна седмица 2008 ще започне официално на 22 април в Любляна, столицата на Словения, която в момента председателства Европейския съюз. Тя ще бъде открита от генералния директор на Европейския офис на СЗО г-н Марк Данзон съвместно с Нейно Кралско Височество датската принцеса Мери, която от 2006 г. е патрон на Европейския офис на СЗО.

Основната цел на кампанията е да се повиши имунизационният обхват на населението, като се повиши нивото на общественото съзнание за нуждите и правото на всеки гражданин да бъде защитен от ваксинопредотвратими заболявания.

За първи път през 2008 г. Европейският съюз подкрепи официално инициативата на Европейския офис на СЗО за провеждането на Европейска имунизационна седмица, както и нейните ключови послания. А те са:

-имунизацията спасява живот;
-правото на имунизация е основно право на всяко дете, но то не винаги е достижимо;
-взривовете от заразни болести представляват заплаха за общественото здраве;
-заразните болести все още са смъртоносни, но те могат да бъдат контролирани чрез имунизации и изкоренени;
-имунизацията несъмнено е една от най-ефективните във финансово отношение съвременни медицински достижения; здравето на децата зависи от способността на здравните системи да осигуряват безопасни, ефективни и достъпни имунизации.


Усилията трябва да се насочат към създаване на възможност всяко дете да бъде имунизирано чрез улесняване на достъпа до здравните структури, които предоставят тази услуга, осигуряване на безплатно имунизиране за социално слабите групи от населението, предоставяне на необходимата научна информация и обучение на медицинския персонал, широка обществена, вкл. медийна подкрепа.

Имунизациите трябва да се превърнат в рутинен и непрекъснат процес, защото само тогава ползата от тях е не само за отделния човек, предпазен от опасно заразно заболяване, а и за цялото общество.

Всяка година в света умират около 10 млн. деца под 5-годишна възраст, 25% от които - от заболявания, за които съществува сигурно предпазване чрез ваксиниране. Всяка проведена имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, морбили спасява човешки живот.

Ваксините чувствително намаляват детската смъртност и са най-мощния двигател за постигане на целта на хилядолетието, посочена от ООН - двукратно снижаване на детската смъртност при децата под 5-годишна възраст.

Отчитайки това, в своя резолюция 58-мата Асамблея на СЗО приветства изготвената съвместно с УНИЦЕФ Глобална Имунизационна Стратегия за периода 2006 – 2015 г. и прие специална програма за изпълнението й.

Тя включва повишаване на имунизационния обхват чрез насочване на общественото внимание към важността на имунизациите и организиране на различни дейности сред населението.

В своята политика Министерството на здравеопазването обръща сериозно внимание на профилактиката при децата. Развитието на имунопрофилактиката е приоритетна задача, заложена в Националната здравна стратегия 2008-2013 г.

Изпълнението на Националния имунизационен календар е една от най-ефективните мерки за защита здравето на децата и за недопускане разпространението на опасни заразни болести. Календарът се актуализира непрекъснато.

Осигуряването на качествени и в срок на годност ваксини и биопродукти, достигането и поддържането на висок обхват на населението и най-вече на децата с имунизации, винаги са били определяни като основни приоритети в работата на Министерството на здравеопазването.

България е сред страните в Централна и Източна Европа с най-добри резултати в областта на ваксинопрофилактиката. През последните 5 години е достигнат обхват за различните видове имунизации между 94–98%, което осигурява надеждна защита на населението спрямо редица заразни болести.

Всяка година се осигуряват над 10 млн. лв. за закупуване на ваксини за изпълнението на имунизационния календар на страната, като през 2008 г. отделените средства са на обща стойност 11 млн. лв. Имунизациите се предоставят безплатно на всички български граждани.

От 2003 г. във всяка регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве функционира имунизационен кабинет, който независимо от здравноосигурителния статус извършва безплатни имунизации на подлежащите лица.

Българският имунизационен календар включва 12 заразни заболявания – туберкулоза, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, морбили, епидемичен паротит, рубеола, вирусен хепатит тип „Б”, бяс, Кримска хеморагична треска и коремен тиф.

Страната ни има традиции в дългогодишна и целенасочена политика за поддържане на високо имунизационно покритие. Повечето от тези тежки заразни заболявания отдавна не се регистрират на територията на страната: дифтерия от 1993 г., тетанус – единични случаи през последните 30 години, полиомиелит - последни случаи през 1993 г. и 3 през 2001 г. при неимунизирани деца, морбили – последен случай през 2004 г. , бяс – от 1974 г., коремен тиф – от 2001 г.

Имунизационният ни календар постоянно се усъвършенства и доближава до имунизационните календари на страните-членки на ЕС. Непрекъснато се внедряват нови високоефективни и безопасни ваксини.

През последните 2 години у нас бяха внедрени нови ваксини със значително по-добра поносимост и бяха обхванати нови възрастови групи, изгражда се единна информационна система за имунизационния статус на децата.

През 2007 г. беше извършена замяна на живата полиомиелитна ваксина с инактивирана за всички приеми, която е значително по-удобна, безопасна и високоефективна за най-малките – новородените и децата до 2 години.

От април 2008 г. започва прилагането на нова високоефективна комбинирана ваксина против дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчен) и полиомиелит (инактивиран). Тя осигурява допълнителна защита срещу коклюш за рискови възрастови групи при минимално ниво на нежелани реакции.

И все пак специалистите са категорични, че съществена роля в имунопрофилактиката играе ангажираността на всеки родител към здравето на детето му. Тя, заедно с компетентността на медицинските специалисти по проблемите на имунопрофилактиката, са двата основни фактора за поддържане на достатъчно високо имунизационно покритие при всички ваксинопредотвратими заболявания, включени в Националния имунизационен календар.

Липсата на тежки заразни заболявания се дължи именно на мащабно прилаганата имунопрофилактика през последните 50 и повече години. Всяко снижаване в имунизационния обхват води неминуемо до възникването на заболявания, напомнят специалистите.


Коментари