Публикация

Доц. Б. Герасимов: Главоболието може да е сигнал за опасно заболяване

Главоболието е най-честото оплакване, за което пациентите съобщават при посещенията си в лекарските кабинети. Едва ли има човек, който да не е страдал от него.


Главоболието е най-честото оплакване, за което пациентите съобщават при посещенията си в лекарските кабинети. Едва ли има човек, който да не е страдал от него.

В много случаи болката е поносима и отминава, след като вземем обезболяващо средство. Често дори не се налага да посягаме към хапчетата. Понякога обаче болката е упорита и само компетентната лекарска намеса може да доведе до трайно подобряване на състоянието.

За правилното лечение е важно да се определи видът на главоболието. Най-общо казано, то може да бъде първично или вторично.
В класификация , публикувана в сп. Cephalgia, са изброени 164 вида главоболие, като 3 от тях са първични, 161 са симптоми на дадено заболяване, затова се наричат вторични. При тях лечението е насочено към основното заболяване.

Какво трябва да знаем за видовете главоболие? Какви са рисковете за здравето ни? Какъв е правилният подход при лечението?

Health.bg потърси отговор на тези въпроси от доц. Борислав Герасимов, началник на неврологичната клиника в Университетската болница „Св. Анна”. Той е член на Американската академия по неврология и национален експерт към Европейската федерация по неврология. 

Доц. Герасимов, в каква част от случаите на главоболие е необходима лекарска намеса?

Главоболието е проблем при почти всеки втори човек през различни периоди от живота, изискващ консултация с невролог. Но на практика само около една трета от хората отиват при специалист, за да уточнят вида и причините за главоболието и да го лекуват успешно.
Когато главоболието промени характера си и най-вече, когато упорито се повтаря по локализация и по вид и се засилва, въпреки обичайното до момента лечение, е необходима консултация с опитен невролог. Той ще направи най-необходимите изследвания и ще уточни най-правилния съвременен алгоритъм за успешно лечение. 

Какви са най-често срещаните видове главоболие?

От един от трите вида периодично или първично главоболие страда почти всеки човек през живота си.
Най-често срещано е тензионното главоболие – спазъм на мускулите на тила и врата. То се среща при над 80 на сто от населението поне веднъж годишно, а над 800 хиляди души у нас имат главоболие, което налага специализирано лечение с нови и много по-ефикасни средства.
Следваща по честота е мигрената, от която у нас страдат над 350 хиляди души, като много по-често тя се проявява при жените. Все още обаче правилният и успешен алгоритъм на лечение в периода на острия пристъп, както и много по-важното и успешно повлияване на междупристъпните „светли периоди”, не е усъвършенствано от общите невролози от предните звена на доболничното здравеопазване поради липса на време или поради лична незаинтересованост и проследяване на новостите в неврологията.

Клъстърно (групирано) главоболие имат над 25 000 болни, предимно мъже. 

Какво трябва да знаем за вторичното главоболие? 

Вторичните главоболия са много по-опасни. За появата им има строго определена причина – ако тя бъде отстранена, главоболието изчезва.
Причината може да бъде конкретно неврологично заболяване (тумор, травма, мозъчносъдова болест, съдови аномалии, менингити, енцефалити и др.) или друго заболяване (очно, ушно, вътрешно), при което главоболието е един от многото други симптоми.
Казвам, че вторичните главоболия са опасни, защото нерядко те са причинени от сериозни заболявания на мозъка и околните тъкани, повечето от които са напълно лечими при ранна и навременна диагноза.
Трагично би било да се пропусне времето за успешно лечение.

Означава ли това, че е по-добре лекарят да се презастрахова? Крие ли някакви рискове надценяването на причината за главоболието? 

При надценяване на причината може да се залитне в ненужни и скъпи изследвания . При 80 на сто от случаите на първични главоболия (тензионно, мигрена, кластърно) това само ще изнерви и влоши състоянието на болния или ще му внуши, че е застрашен от сериозно заболяване, което може да се отрази зле на цялостното му здравословно състояние. 

Какво е необходимо, за да бъде лечението успешно? 

Изключително важно е да се установи точният вид на главоболието. Най-правилно е причинно-следственото лечение, което при първичните главоболия не всякога е напълно възможно поради все още недобре изяснените причини за този вид главоболие. В същото време новите виждания за механизмите на възникване и разпространение на главоболието, които са коренно противоположни на досегашните стари стереотипи, вече дават отлични лечебни резултати.
В световната клинична практика е утвърден успешен съвременен алгоритъм за диагностика и лечение на различните видове главоболия. 

Особено мъчителна за пациентите е мигрената. Как се лекува тя? 

Майсторството при лечението на мигрената е в междупристъпния период. Голяма част от болните с мигрена са добре запознати с възможностите за лечение в различните фази на заболяването и рядко търсят лекарска помощ. Нерядко знаят повече от лекуващите ги лекари, които не са специалисти, ако те са се запуснали и не следят редовно новостите в диагностиката и лечението на различните видове главоболия. 

Какво е мястото на лекаря в случаи, когато пациентът е толкова компетентен? 

Консултацията с добър невролог е необходима, тъй като постоянно се появяват, и у нас включително, нови и много по-ефикасни медикаменти за лечение и профилактика на различните видове главоболия.

Коментари