Публикация

Д-р Е. Желев: Здравеопазването ни действа в неефикасни структури

-Д-р Желев, както стана известно, отново болниците трупат дългове. Вие се обявихте за приватизацията. Също така, когато встъпихте в длъжност, казахте, че възнамерявате да въведете мениджърски договори. Кога ще стане това?
-Договорите ще бъдат въведени до края на септември тази година. В момента се работят. По-голямата част е свършена, като база, като работен документ.


Д-р Желев, както стана известно, отново болниците трупат дългове. Вие се обявихте за приватизацията. Също така, когато встъпихте в длъжност, казахте, че възнамерявате да въведете мениджърски договори. Кога ще стане това?
Договорите ще бъдат въведени до края на септември тази година. В момента се работят. По-голямата част е свършена, като база, като работен документ. Сигурен съм, че трябва да се въведат мениджърски договори. Защото и сега има добри примери за успешно менажиране на болници. Добър пример в това отношение е университетската болница във Варна, която посетих в началото на тази седмица. Това е сериозна, голяма структура с добър мениджмънт и резултатите са добри. Подчертавам, че са добри както за лекарите и сестрите, така и за пациентите, защото се оказва качествена услуга.

Какви ще бъдат изискванията към мениджърите?
Всичко ще бъде обърнато към финансовите резултати, какъв тип услуга предлага заведението, както и качеството на услугата също. Нещата са сложни. У нас здравеопазването е недофинансирано, организирано в неефикасно действащи структури. Ако се наливат неограничено пари в една система, която няма добър контрол за използване на средствата, това е недопустимо. В крайна сметка това са нашите пари. Затова трябва да се държи сметка как се разходват и каква услуга предлагат. В същото време трябва да подчертая, че здравеопазването е сложна система, която не търпи резки движения.

Как ще приеме професионалната общност това увеличение, което стана факт с подписването на Колективния трудов договор вчера?
Нека да сме точни . Увеличаването на заплатите, което стана възможно с подписания договор, е процес, а не еднократен акт. Нещата ще се случват в рамките на една година. Смятам, че тези нива, които сме договорили, са постижими. И като начало – това е добро начало. Сигурно всички ще искат повече. Но трябва да си даваме сметка с какви пари разполагаме. Всичко е много относително, защото какво означава основна работна заплата? Това е началната заплата. Но заплатата, особено в търговските дружества, се формира по друг начин. Там и сега взимат около 700 – 800 лв., въпреки че началната им заплата е 280 лв. Така че това е процес, а не изстрел в празното пространство.

Разбрахме, че в Отрасловия съвет се разработва нова формула, която да покрие най-добре критериите за заплащане в здравеопазването. Кажете ни повече за коефициента, който няма да позволи да се разтваря много ножицата между заплатите на лекари, медицински сестри и останалия персонал?
Сега усилено се работи по тази формула . В обозримо бъдеще това ще бъде факт. В търговските дружества нещата са много различни в сравнение с тези лечебни заведения, които са бюджетни. Ако ние в министерството можем да правим точна и ясна сметка на базата на бюджета, който имаме, то търговските дружества са на база на договори. Ако имат повече приходи, могат да формират един или друг ръст на заплати.

Но нали Националната здравноосигурителна каса определя каква сума по клиничните пътеки ще отива за лекар, колко за сестра?
Това е необходимо да се направи. Всяко търговско дружество може и трябва да е длъжно да го направи, защото в момента е много различно. Касата, когато в момента сключва договор, в НРД е записано, че не по-малко от 40% от пътеките отиват за заплати. Но как се разпределят тези проценти, никъде не е упоменато – колко на лекари, колко на сестри, колко на санитарки. Това трябва да се промени. Но пак трябва да си правят сметка дали са в състояние с доходите да покриват разходите. Това са стопански разходи, за лекарства и др. Някъде си позволяват да дават по-големи заплати, пък имат доста задължения. Затова ще въведем мениджърските договори, за да обвържем дохода от заплатата на мениджъра с резултатите. И за да има стимул, там, където добре работят за добри финансови резултати, съответните мениджъри ще получават съответен процент.


Коментари