Публикация

Електронните здравни картони – на дневен ред в Европейския съюз

Въвеждането на здравните картони на пациентите на електронен носител ще увеличи ефикасността на обслужването в здравния сектор в Европейския съюз, въпреки, че то предизвиква и възражения по някои аспекти от сътрудничеството между страните и правото на пациентите да запазят в тайна здравното си състояние.

През 2007-ма година Европейската комисия прие Директива за безопасно, висококачествено и ефикасно общоевропейско здравеопазване и официално обяви инициативата си за електронен здравен пазар . През май тази година Комисията препоръча публикуването на системата за електронно здравно сътрудничество.


Въвеждането на здравните картони на пациентите на електронен носител ще увеличи ефикасността на обслужването в здравния сектор в Европейския съюз, въпреки, че то предизвиква и възражения по някои аспекти от сътрудничеството между страните и правото на пациентите да запазят в тайна здравното си състояние.

През 2007-ма година Европейската комисия прие Директива за безопасно, висококачествено и ефикасно общоевропейско здравеопазване и официално обяви инициативата си за електронен здравен пазар . През май тази година Комисията препоръча публикуването на системата за електронно здравно сътрудничество.

Здравните картони, запазени в електронен формат, съдържат информация за здравето на пациента за определен период от време. Тя се основава на Електронен медицински картон, отразяващ данни и заключения от болнични заведения след лечение в тях.
Електронните здравни картони може да включват демографски данни за пациента, процеса на лечението, проблеми, медикаментозно лечение, история на заболяването, имунизации, данни от лабораторни и радиологични изследвания.

а лекарите, ръководителите на болници и медицинския персонал електронният здравен картон е предимство, защото той дава възможност за структуриране, автоматизиране и рационализиране на тяхната работа. По този начин се получава пълна картина на посещенията на пациента и съпътстващите здравни процедури.

При увеличаващата се мобилност на пациентите в Европа, електронните здравни карти, които ще бъдат достъпни за лекарите на различни езици, ще допринесат за по-добро и по-евтино лечение. Мобилността е тясно свързана с оперативността на международно ниво. Ако стандартите за здравната електронна карта се ограничат само в рамките на една страна, те ще издигнат нови бариери пред движението на пациентите.

Това означава, че стандартите трябва да преодолеят не само езиковите бариери, но и разликите в здравните системи на страните – от начина на лечение до фармацевтичната политика.

Планът на Европейския съюз от 2004-та година за здравеопазване по електронен път определя като приоритет развитието на оперативността на системата на здравеопазване в целия Европейския съюз до 2010-година.


Коментари