Публикация

Загърби ли държавата Медицинския университет в София?

Тъй като въпросът за съществуването, престижа и бъдещото развитие на най-стария ни медицински университет е от особена важност в цялостния контекст и стратегия на българското здравеопазване, публикуваме писмото на ректора на МУ – София проф. В. Митев до премиера С.Станишев и президента Г. Първанов:

Уважаеми г-н министър-председател,

Считам за необходимо да Ви осведомя за изключително тежкото състояние на материалната база и нивото на заплащане в най-стария и авторитетен медицински университет в България – МУ-София...


Тъй като въпросът за съществуването, престижа и бъдещото развитие на най-стария ни медицински университет е от особена важност в цялостния контекст и стратегия на българското здравеопазване, публикуваме писмото на ректора на МУ – София проф. В. Митев до премиера С.Станишев и президента Г. Първанов:


Уважаеми г-н министър-председател,

Считам за необходимо да Ви осведомя за изключително тежкото състояние на материалната база и нивото на заплащане в най-стария и авторитетен медицински университет в България – МУ-София. Ние сме безспорен лидер в областта на медицинското обучение, наука и лечение.

МУ-София, заедно със СУ е водещ в България по научна продукция. Всички останали висши медицински училища или факултети са създадени с наша помощ. Всичко това контрастира със заплащането на преподавателите в МУ-София, което е 2,5 пъти по ниско, отколкото напр. в МУ на Пловдив и Варна.

Причините за това са основно две:
През изминалите 18 години от промяната и особено през последните 2-3 години държавата задели десетки милиони лева за откриване на нови факултети по медицина (СУ), дентална медицина (МУ във Варна) и фармация (МУ в Пловдив и Варна). Не бе забравен и МУ в Плевен.

За това време МУ-София бе напълно игнориран!? Искам да подчертая факта, че капацитетът на МУ-София позволява да поеме цялото обучение по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве в България. В момента ние работим с около ¼ от капацитета си.

В резултат на тази политика сградният фонд на МУ-София е в окаяно състояние, а в същото време наши преподаватели пътуват до провинциалните медицински университети, за да попълнят липсата на преподаватели там и да повишат ниските си приходи.

За нас е необяснимо защо откриването на нови факултети, което е скъп лукс за бедна държава като България и безсмислено, що се отнася до нуждите на медицинското обучение, става за сметка на занемаряването на най-престижния МУ.

За трагичността на материалната база говори и фактът, че МУ-София е единственият в страната, който няма собствена сграда за Ректорат и Деканат на МФ. Нещо повече, в момента сме рекетирани от ръководството на СБАЛАГ „Майчин дом” за заплащане на наем за помещенията на Деканата на МФ.

Втората основна причина е безплатното обучение, което сме принудени да провеждаме на специализиращите лекари. Държавната субсидия за обучението на студент по медицина е 8 366 лв.
В същото време липсва субсидия за обучението на лекари по СДО (след дипломно обучение), а себестойността е по-висока, отколкото тази на един студент!

МУ-София обучава основната част от специализиращите лекари в България – оказва се, че имаме голям брой преподаватели, работещи безплатно, а в същото време ни се вменява, че на фона на обучаващите се студенти те са в излишък!
Заедно с останалите ректори на МУ в България ние сме поставили този проблем и настояваме в бюджета за догодина да се заделят необходимите средства.

МУ-София след 1989 г. е закупил апаратура за университетските болници за над 80 милиона сегашни лева от собствени средства.
По този начин ние сме подпомагали държавата в оборудване на университетските болници. Това става за сметка на заплащането на преподавателите. Останалите медицински университети не закупуват апаратура за болниците – такава сe доставя от държавата, а разпределят собствените си приходи за заплати.


Уважаеми г-н министър-председател,

Ние не настояваме за повишение на заплатите, а за решаване на проблема с материалната база и безплатното обучение на специализанти, което сме принудени да водим.
Тези два основни проблема блокират изцяло социалната политика на новото ръководство на МУ-София. Ние не сме в състояние със собствени средства да поддържаме съвременна материално-техническа база, да субсидираме университетските болници и да повишаваме заплащането на преподавателите ни.

Ремонтът на сградите и държавна субсидия за обучение на специализиращите лекари ще ни позволи да пренасочим собствените си приходи за повишение на заплащането на университетските преподаватели.

С настоящите проблеми са запознати вицепремиерът Даниел Вълчев и министър д-р Евгений Желев, както и проф. Радослав Гайдарски и имаме тяхната пълна подкрепа. Искрено се надяваме и на Вашата.


С уважение:

ПРОФ. Д-Р В.МИТЕВ, ДМ, ДБН
РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ

Коментари