Публикация

Хасан Адемов: Политиците се страхуват да реформират здравеопазването

С председателя на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание д-р Хасан Адемов разговаря журналистът Петър Галев.

Д-р Хасан Адемов е трети мандат народен представите от ДПС. Преди това над 20 г. е практикувал лекарската си специалност - анестезиология и реанимация. Член е и на Комисията по здравеопазване в парламента.


В поредицата "Лекарите в политиката" в предаването "Говорим за здраве" по телевизия "Европа" журналистът Петър Галев разговаря с председателя на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание д-р Хасан Адемов.

Д-р Хасан Адемов е трети мандат народен представите от ДПС. Преди това над 20 г. е практикувал лекарската си специалност - анестезиология и реанимация.
Член е и на Комисията по здравеопазване в парламента.
Д-р Адемов, в реанимацията ли е в момента здравната ни система?
Не знам дали е в реанимацията, но проблеми в системата на здравеопазването има и те не са от днес. Реформата закъсня и за съжаление в рамките на този управленски мандат не можем да се похвалим с постигнати сериозни успехи в тази сфера. Има известно раздвижване след част от решенията на управленската коалиция, защото бяха набелязани сериозни мерки. Предстои нова среща, на която обсъждането на реформата ще продължи.

Какво ви мотивира да оставите практическата медицинска работа и да се захванете с политика?
Аз съм лекар от 20 години, преминал съм през системата от участъков лекар до специалист по анестезиология и реанимация. Ако тогава се опитвах да лекувам отделните хора, предизвикателството в политиката е да се лекува обществото...

Но съществува един важен въпрос – лекарите ли трябва да променят здравната система или друг тип специалисти?
Тази дискусия в ДПС я водим доста години. Стигнахме до извода, че ако лекалите извършват реформата в здравеопазването, те неминуемо ще бъдат изкушени, образно казано, да се „докарат” пред съсловието, няма да бъдат обективни в решенията си. Очевидно е, че не може да се разчита единствено и само на лекарите за реформата.

Да, но и вие сте в положението и на лекар, и на политик...
Ако лекарят се изживява като такъв и в политиката, той не може да има големи успехи. Защото, когато говорим за реформа в здравеопазването, моето лично убеждение е, че тя трябва да се прави от политици. Здравеопазването не е само медицина, то е и политика – мениджмънт, стратегии, финансиране, то обхваща сериозни обществени отношения, които засягат всеки гражданин.

Кой е основният проблем в момента?
Има един страх на политиците да реформират здравеопазването. Не че аз съм най-смелият, но ДПС отдавна се опитва да направи реални реформи – да има повече конкуренция, повече реален пазар в здравеопазването. Защото в момента има някаква конкуренция между отделните лечебни заведения, но липсва конкуренция между финансиращите органи – НЗОК е монополист в тази сфера.

Какъв тип дейност на частните здравни фондове подкрепяте – да делят основния пакет с касата или да предлагат допълнителни услуги?
Най-доброто, което може да се случи, е доброволните фондове да се включат в един различен от основния пакет, да се конкурират помежду си, пациентът да има реален избор. Може основният пакет да бъде облекчен, а доброволните фондове да поемат например първичната помощ и надграждане на основния пакет. Няма как да убедим гражданите за един и същи пакет да плащат и на НЗОК, и на доброволен фонд.

Какво реално може да се направи до края на сегашния управленски мандат?
Очакванията са да се сключи нов рамков договор в здравеопазването, без да посягаме на договорното начало.Знаете, че от две години работим по стар договор. Ако тези партньори, които в момента преговарят, не могат да се разберат, трябва да се търси възможност, каквато съществуваше в законодателството, да има индексиране. Цените на клиничните пътеки да бъдат актуализирани според индекса на инфлацията, дори и да се работи по стар рамков договор. Този изход аз ще подскажа на всички участници в здравната политика. Въпросът е да има адекватно финансиране за медицинската помощ.

Как може да стане това?
Със законодателна промяна в закона за здравното осигуряване.

Поемате ли ангажимента да инициирате такъв процес в парламента?
Аз мога да поема ангажимент, без да съм разговарял с когото и да било, да инициирам такава дискусия, да поставя въпроса пред съвета на коалицията.

Защо в България по време на избори темата за здравеопазването не е водеща, както се полага?
И медиите трябва да помогнат тази тема да стане една от водещите. Припомнете си, че две президентски предизборни кампании в САЩ преминаха през темата „здравеопазване”.

В последните дни България е обект на остри критики от страна на европейските институции. Има ли опасност да бъдат провалени проекти в здравеопазването заради спрени европейски средства?
Първо искам да кажа, че нямаме никакви основания да се съмняваме в добрите намерения на нашите европейски партньори. ДПС приема критиките от ЕК, от ОЛАФ и другите институции с надеждата, че добронамереността при тях доминира. Те просто искат от нас да направим така, че парите, които предоставят, да достигат до реалните потребители. Ако не създадем условия за прозрачност, рискуваме средствата по различни фондове да не бъдат усвоени.


" }-->

Коментари