Публикация

Ако диетите не помагат, на помощ идва хирургията

Изразът „гладен, но дебел” обобщава терзанията на милиони хора по света. В някои случаи нито физическите упражнения, нито диетите дават желаните резултати. В подобни ситуации все повече хора прибягват до оперативни методи за намаляване на теглото.

През 20 век възникна т. нар. бариатрична хирургия, занимаваща се с лечение на пациенти с наднормено тегло.

Health.bg се обърна към д-р Йордан Бирданов, хирург в столичната МБАЛ “Доверие”, специалист в бариатричната и лапароскопската хирургия.


Изразът „гладен, но дебел” обобщава терзанията на милиони хора по света. В някои случаи нито физическите упражнения, нито диетите дават желаните резултати. В подобни ситуации все повече хора прибягват до оперативни методи за намаляване на теглото.

През 20 век възникна т. нар. бариатрична хирургия, занимаваща се с лечение на пациенти с наднормено тегло.

Health.bg се обърна към д-р Йордан Бирданов, хирург в столичната МБАЛ “Доверие”, специалист в бариатричната и лапароскопската хирургия.

Д-р Бирданов е завършил НГДЕК “Константин Кирил Философ”. Завършил е медицина в МУ-София през 2000 г. Специализирал е хиругия в Клиниката по обща и ендоскопска хирургия в столичната МБАЛ “Св.Анна”.
Работил е в IV МБАЛ, гр.София. От 2006 г. работи в екипа на д-р И. Цветков в Хирургичното отделение на МБАЛ “Доверие”.
Специализирал е в университета “Луи Пастьор” в Страсбург, Франция. Член е на Българското хирургично дружество и на Европейската асоциация по ендоскопска хирургия.Д-р Бирданов, какво представляват хирургичните интервенции при пациенти с наднормено тегло и какво е въздействието им за намаляване на килограмите?
Основните хирургични интервенции, които се прилагат при пациенти с наднормено тегло, са ограничителни. Практически чрез тях се намалява обемът на стомаха. Това става чрез поставянето на „стомашен пръстен”, чрез пластика на стомаха (изрязване на части от него) и стомашен байпас. Прилага се и т. нар. „ръкавична” резекция на стомаха.
Видът на операцията се определя индивидуално за всеки пациент според индекса на телесната маса (съотношението между ръста, килограмите и количеството на мазнините в тялото). Значение за избора имат и придружаващите заболявания.
Ефектът от оперативната интервенция е свързан с намаления прием на храна и промяна в хормоналната секреция, което води до бързо намаляване на телесното тегло и задържането му в нормални граници. Наблюдава се положителен ефект при артериална хипертония, захарен диабет II тип, сънна апнея и др.

При ограничителните хирургични интервенции има ли пределен срок, след който се налага да бъде възстановен нормалният обем на стомаха?
Ограничителните хирургични интервенции представляват траен метод за намаляване на телесното тегло. При тях не се налага възстановяване обема на стомаха. За около месец след операцията пациентът си изгражда нови хранителни навици, при които без да изпитва чувство на глад трайно сваля килограми до определено ниво.

Какъв е ефектът от поставянето на стомашни балони? Какво представлява самата манипулация?
Да, освен операции могат да се поставят и стомашни балони. Това е неоперативен метод . Прилага се от гастроентеролог с необходимата квалификация, с помощта на гастроскопски апарат. Манипулацията се извършва под обща упойка. Балонът води до липса на апетит у пациента, чувство за ситост и намален прием на храна. Често се използва при пациенти с много висок ВМI като подготовка за оперативна интервенция.

За какъв период от време се поставят стомашните балони?
Стомашните балони се поставят за срок от 6 месеца, за който период пациентът трябва да придобие определени хранителни навици. В нашата практика сме наблюдавали случай, при който пациентът задържа балона за срок от една година, което създаде реална опасност за неговото здраве.

Може ли да се направи сравнение между двата метода? Какви са предимствата на единия и на другия?
Поставянето на стомашните балони е свързано с по-малко рискове и усложнения, но и ефектът върху теглото на пациента е по-слабо изразен. Ограничителните хирургични интервенции са сигурен метод за намаляване на BMI и водят до трайно отслабване, но като всяка операция носят своите рискове.

Има ли специфични групи пациенти, за които е подходящ единият или другият метод?
Методът, който се избира, е индивидуален за всеки и се определя според ВMI на пациента, неговата възраст и придружаващите заболявания. Вземането на решение за метода, който ще се приложи, става съвместно от лекаря и пациента.

Могат ли да се прилагат самостоятелно, или трябва да бъдат комбинирани с други терапевтични подходи?
Прилагането на бариатричната хирургия става при тясното сътрудничество на хирурга, който практикува методите на ограничителните хирургични интервенции, с гастроентеролог, анестезиолог, ендокринолог, диетолог, ортопед, невролог и физиотерапевт.

Трябва ли преди да се прибегне до тях преди да са изчерпани възможностите за снижаване на теглото чрез двигателна активност и хранителен режим?
Разбира се, бариатричната хирургия трябва да се прилага при строги показания, когато са изчерпани всички останали методи за отслабване и когато наднорменото тегло води след себе си други придружаващи заболявания и риск от трайно увреждане и инвалидизиране на пациента.

Какво трябва да знаят пациентите преди да се подложат на хирургична операция или поставяне на стомашен балон?
Ограничителните хирургични интервенции не са по-различни от всяка оперативна интервенция и носят своите рискове от усложнения. С прилагане на методите на лапароскопската хирургия и на най-съвременната техника рискът от усложнения силно се намалява. Немалко значение има и екипът от добре сработени специалисти с достатъчно натрупан опит.

Често ли прибягват българите до подобни интервенции?
През последните години силно се увеличава броя на българите с наднормено тегло, които търсят специализирана помощ. За съжаление в България има изоставане в прилагането на методите на бариатричната хирургия. В Хирургичното отделение на МБАЛ ”Доверие” през последните 3 години са оперирани 231 пациенти с болезнено затлъстяване, като са приложени всички методи, за които говорим. Настъпилите усложнения са сравними с резултатите на най-добрите европейски клиники.
За съжаление НЗОК не заплаща лечението на пациентите с наднормено тегло, което представлява пречка за по-масовото прилагане на тези методи в България.

Какви са тенденциите в световен мащаб?
В развитите страни от Северна Америка и Европа болезненото затлъстяване се превръща във все по-сериозен проблем. В Северна Америка от него страдат над 60 на сто от населението, а в Германия над 50 на сто от хората са със болезнено затлъстяване.
Бариатричната хирургия започва своето развитие през 20 век, като особен напредък се отбелязва с прилагане на методите на лапароскопската хирургия.
В САЩ за една година се извършват над 250 хиляди операции за отслабване.
По неофициални данни над 30 процента от населението в България е с наднормено тегло. У нас тепърва ще се сблъскваме с проблемите на наднормените килограми, което показва, че бариатричната хирургия в България ще търпи развитие." }-->

Коментари