Публикация

Нестандартното сексуално поведение

С понятията „нормално” и „ненормално”, „нестандартно” и „алтернативно” в секса често се спекулира. Груповият секс, хомосексуалността или садо-мазо практиките се коментират в различни житейски ситуации и социални обкръжения.
Истината е, че колкото и да се говори и пише за секса, в обществото ни все още битуват предразсъдъци, нерядко и невежество.


С понятията „нормално” и „ненормално”, „нестандартно” и „алтернативно” в секса често се спекулира. Груповият секс, хомосексуалността или садо-мазо практиките се коментират в различни житейски ситуации и социални обкръжения.
Истината е, че колкото и да се говори и пише за секса, в обществото ни все още битуват предразсъдъци, нерядко и невежество.

Пред health.bg сексологът доц. Румен Бостанджиев дава отговори на някои от най-често коментираните въпроси, свързани с нестандартното сексуално поведение.
Д-р Бостанджиев, има ли определение за „норма” и „ненормално” в секса?
Сексуалните състояния, представляващи отклонение от „нормата”, са описани в Международната класификация на болестите. Те се наричат „абнормни”. С въвеждането на понятието абнормност се цели не да се стигматизират хората, а да се намерят начини да им се окаже терапевтична помощ.

Каква е същността на хомосексуализма? Различните хора виждат в него страдание, генетична особеност, извращение...
Правилно е да говорим не за „хомосексуализъм” - понятие, създаващо асоциации с фашизъм, комунизъм и пр., а за хомосексуалност. Хомосексуалността е различна сексуална ориентация, която не е проява на болестно състояние, нито на нравствено отклонение, а е израз на биологично предопределена склонност еротичния интерес да се насочва към хората от същия пол.
Съвременната наука приема, че човек не избира сексуалната си ориентация, а я открива, поради това всякакви нравствени нападки спрямо хомосексуалните са лишени от смисъл. Тези хора по никакъв начин не са нито по-добри, нито по-лоши от останалите с хетеросексуална ориентация. Това е причината в повечето европейски законодателства, включително и българското, да съществуват антидискриминационни закони, които защитават хората с различна сексуална ориентация от дискриминация.

Какво е тълкуванието на единични полови контакти с представители на същия пол в затворени колективи – казарми, затвори и т.н.?
Това сексуално поведение в повечето случаи не е мотивирано от хомосексуална ориентация, а е израз на друг тип подбуди и групова динамика. В част от случаите става дума за заместително сексуално поведение при хетеросексуални хора, а в други случаи мотивите за това поведение нямат нищо общо със сексуалността – те са израз на стремеж за доминиране, за унижаване или израз на агресия.

Възможно ли е „преобръщане на влечението” при хомосексуални хора?
Възможно е човек да има бисексуална ориентация и в определени моменти да предпочете отношения с хора от различен пол.

Вярно ли е, че у всеки индивид е заложена известна бисексуалност?
Вярно е, че бисексуалните потенциали са широко разпространени, но това съвсем не означава, че всеки човек следва да се приема като бисексуален.

Нормално ли е разиграването на „различни” практики при една сексуална двойка (напр. елементи на садо-мазо и т.н.)?
Ако сексуалната практика в една двойка е свободно избрана и от двамата партньори, не застрашава живота и достойнството им и не застрашава трети лица, няма никакви основания тя да бъде обект на някакво обществено санкциониране.

Как се отнасят медиците към груповият секс?
Груповият секс няма нищо общо с медицината и нагласите към този практика зависят не от професионалната квалификация и опит, а от личностните ценности и разбирания.

Има ли връзка между асоциалното поведение и сексуалното влечение, начина, по който протича сексуалният живот?
Сексуалният живот е мощен социализиращ фактор, тъй като той свързва партньорите в основната социална структура – семейството и създава предпоставки за възпроизводството на обществото.
Асоциалното поведение е израз на травматично развитие в ранна възраст и отсъствие на адекватни възможности за социализация, които карат човека да удовлетворява основните си човешки потребности по неприемлив за околните начин.
Често асоциалното поведение се свързва със сериозна личностова патология, която върви ръка за ръка и с наличието на проблеми в общуването и сексуалните отношения.
" }-->

Коментари