Публикация

Проф. Бусарски: На лечението със стволови клетки се възлагат големи надежди

Откритията в науката по правило се приемат нееднозначно. Отхвърляни от едни и приемани от други, иновациите винаги дават нови възможности и нови надежди.
Когато става дума за медицина, и надеждите, и рисковете са свързани с опазването на човешкия живот. Въпрос на избор е дали хората ще следват надеждите си, или ще се спрат пред вероятните рискове.

През последните дни лечението на неврологични заболявания със стволови клетки събуди полярни реакции в публичното ни пространство.
Какво всъщност представлява този лечебен метод? Какви възможности предоставя? Крие ли рискове?
Health.bg се обърна към проф. Венцислав Бусарски, председател на Българското дружество по неврохирургия и началник на клиниката по неврохирургия в университетската болница “Св. Иван Рилски”.


Откритията в науката по правило се приемат нееднозначно. Отхвърляни от едни и приемани от други, иновациите винаги дават нови възможности и нови надежди.
Когато става дума за медицина, и надеждите, и рисковете са свързани с опазването на човешкия живот. Въпрос на избор е дали хората ще следват надеждите си, или ще се спрат пред вероятните рискове.

През последните дни лечението на неврологични заболявания със стволови клетки събуди полярни реакции в публичното ни пространство.
Какво всъщност представлява този лечебен метод? Какви възможности предоставя? Крие ли рискове?
Health.bg се обърна към проф. Венцислав Бусарски, председател на Българското дружество по неврохирургия и началник на клиниката по неврохирургия в университетската болница “Св. Иван Рилски”.Проф. Бусарски, на какъв етап е в момента лечението със стволови клетки у нас и по света? Какви са постиженията на съвременната медицина в приложението на този метод?
Въпросът е дълъг и сложен. Има постижения на научната и експерименталната медицина, показващи, че лечението със стволови клетки помага при увреждания на нервната система при животни. Това са травми или други модели на заболявания. Болни животни, които са лекувани със стволови клетки, се подобряват много по-бързо и в много по-голям обем от тези, които не са лекувани.
Това даде основание този метод да се приложи и при хора. В момента лечение със стволови клетки се провежда в много страни по света. Който твърди, че такова лечение не се провежда, е дълбоко некомпетентен и заблуждава другите.
Такива проучвания се правят в САЩ, Япония, Южна Корея, Португалия, Швеция, Чехия, Италия, Израел, Гърция и други страни.
Този лечебен метод започна да се прилага и у нас.
При хората резултатите не толкова са добри, както при животните, което е разбираемо, тъй като човекът е много по-сложно същество, неговата нервна система е хилядократно по-сложна.

Какъв е механизмът на лечението със стволови клетки?
Това са собствени стволови клетки, които са взети от пациента, и след съответната обработка се използват.
Ефектът от това лечение се постига чрез съдържащите се в стволовите клетки растежни, трофични, стимулиращи вещества. Те стимулират обмяната на веществата, подобряват кръвооросяването, подпомагат образуването на нови кръвоносни съдове.
При прилагането на този метод при хора не се говори за заместване на клетки – стволовите клетки не стават нервни клетки, както някои примитивно разбират лечението. Никой не твърди, че при хора стволовата клетка ще се диференцира и ще стане сложна нервна клетка, и ще функционират като пълноценна. Това е грубо непознаване на нещата.

При каква част от пациентите, лекувани с този метод, има подобрение?
Различните автори докладват за различен процент на успеваемост. Има една чешка изследователка, която е прилагала такова лечение при гръбначномозъчни травми. Тя докладва, че има подобрение при около 60 процента от случаите. Италианци докладват за около половината пациенти.
Подобни са и нашите резултати. Разбира се, при нас лечението е прилагано при различни заболявания.

Има ли разлика в ефекта от такова лечение при различните групи диагнози?
В момента такива проучвания текат в много страни по света. Много е трудно да се анализират резултатите, защото лечението със стволови клетки е част от една комплексна терапия. При всички тези пациенти се прилагат и други методи. Да кажем, правени са някакви оперативни процедури, прави се физиотерапия, прилага се също и медикаментозно лечение. 
Затова е много трудно да се оцени ефектът само на едни компонент от тази комплексна терапия.
Но, когато се сравняват групите като цяло, се отчита, че тези, при които е проведено лечение със стволови клетки, дават по-добри резултати от тези, при които не е проведено такова лечение.
Трябва да се знае също, че то се прилага при такива заболявания, при които друг вид лечение почти няма.

Означава ли това, че лечението със стволови клетки се прилага, когато са изчерпани възможностите на вече познатите терапевтични методи?
Така беше досега. Сега, в резултат от обнадеждаващите резултати,
идеята на всички изследователи е това лечение да започва в по-ранен стадий. Да кажем, когато имаме травма на гръбначния мозък, лечението със стволови клетки да започне в първите дни, заедно с операцията или след операцията, а не както се практикува при нас – няколко месеца или години след травмата.
Когато имаме пациент с мозъчен инсулт, този вид терапия да започне в по-ранен стадий – няколко дни след инсулта, а не да се чака няколко месеца. По този начин ще може да се стимулират и естествените възстановителни сили, и ефектът от лечението със стволови клетки.

Може ли да се каже, че по-ранното прилагане на този метод дава по-големи шансове за успешно лечение?
Все още не може да се твърди, тъй като не са правени достатъчно такива проучвания, но всички автори, които са прилагали такова лечение в по-късен стадий и в малко по-ранен стадий, съобщават, че болните, лекувани в по-ранен стадий, дават по-добри резултати.
Но пак ще кажа, че е трудно да се оцени доколко това е ефект от конкретния терапевтичен метод и доколко влияят и естествените възстановителни сили.
Безспорната истина е, че лечението със стволови клетки няма странични ефекти, няма усложнения, тъй като се използват собствени клетки на пациента.

Може ли да се надяваме, че в по-далечна перспектива терапията със стволови клетки може да даде ключа към лечението на заболявания, с които съвременната медицина не може да се справи, каквито са дегенеративните заболявания например?
Да, възлагат се големи надежди. Разбира се, не на обикновени, извлечени от организма на пациента стволови клетки. Възлагат се надежди на моделирани стволови клетки, на такива, които ще се обработват с методите на генната терапия.
Смята се, че може да се стигне до етап, когато увредените гени ще се извличат от болните клетки и на тяхно място ще се инжектират здрави гени. Това е обаче обект на бъдещето, засега няма клинично приложение.

Колегите Ви от други страни, които прилагат лечение със стволови клетки, получават ли държавно финансиране за това?
Да, много от тези проучвания се финансират от фонда за научно изследване.
Ние също правихме опити да получим финансиране от Министерството на здравеопазването и от Агенцията по трансплантациите, но поради оскъдните ресурси не успяхме за осигурим такова финансиране. И затова по чисто хуманни съображения започнахме да прилагаме такова лечение при хора, които могат да си позволят финансирането на лабораторната част – т.е. обработката на клетките и извличането от тях на стимулиращите растежни и трофични фактори.Коментари