Публикация

Първолак у дома!

Средата на септември за първолаците е краят на безгрижното детство. Не по-малко е изпитанието за родителите – как да се пренастрои цялото семейство така, че първите дни и месеци в училище да не се превърнат във верижен стрес? Как да помогнем на детето да се приобщи към толкова много нови неща – учители, уроци, задължителни ангажименти?
Ирина Драголова, психолог и психотерапевт от болница „Вита”, за необходимата подготовка на децата преди началото на учебната година:


Средата на септември за първолаците е краят на безгрижното детство. Не по-малко е изпитанието за родителите – как да се пренастрои цялото семейство така, че първите дни и месеци в училище да не се превърнат във верижен стрес? Как да помогнем на детето да се приобщи към толкова много нови неща – учители, уроци, задължителни ангажименти?
Ирина Драголова, психолог и психотерапевт от болница „Вита”, за необходимата подготовка на децата преди началото на учебната година:


При децата, които ще постъпват в първи клас, говорим за училищна зрелост.
Тя може да се диагностицира от психолозите чрез различни методики. Чрез тях се установяват различни умения на детето, които ще му помогнат при усвояването на учебния материал.
Например зрителната острота, координацията, устойчивостта на вниманието, фонематичният слух, математическото мислене и др.
Много е важна и т.нар. емоционална подготовка. Първокласникът да се заведе до училището преди 15 септември, да разгледа тази съвсем нова среда, да се запознае с учителя, за да не се получи разминаване между представите в съзнанието му и реалността.
В ранната възраст за детето училището се олицетворява от учителя.

Какво да се направи, ако за някое дете се установи, че не е достигнало до необходимото равнище на зрелост, а по възраст трябва да започне училище?
Абсолютно нормално е всяко дете да проявява различни способности – някои са по-добре с математическите заложби, но не го разбирайте като решаване на задачи, а като склонност, предпоставка за развитие на математическото мислене. Други се справят по-добре с писмените занимания.
Ако детето рисува сравнително правилно окръжност, най-вероятно ще се научи по-лесно да пише.
Важно е да се улови в кои области има затруднения, за да се работи за преодоляването им.
Често срещано явление например е невъзможността да се разграничат някои от звуците в речта. А това води до трудно усвояване на четенето и писането.

Как се преодоляват тези недостатъци?
Изготвяме на родителите програма, чрез която под формата на игра детето се обучава и развива.

Пример за такава обучителна игра?
Например родителят казва: „Хайде да изброим всички неща в твоята стая, които започват с буквата „к”. Възрастният може да посочи един или два предмета с тази буква, за да се ориентира детето, след което то само ще се включи в задачата.
Или родителят изговаря наименованията на предмети и изисква от детето, ако чуе определена буква (звук), да плесне с ръце. За развитието на фините движения на ръцете, които после помагат при писането, също има прости методи – да се върти клечка между пръстите например.

Вие "за” или „против” материалните стимули за успех в училище сте?
Не е задължително тези стимули да имат чисто финансови измерения.
Но детето може да разбере, че ако е положило усилия и е постигнало резултат, това води и до съответна реакция от страна на родителите – било излизане на заведение или посещение на клуб, игра до по-късно навън и др.
В крайна сметка всеки прави нещо, за да получава нещо. Така е и при децата.

С какви домашни задължения трябва да се ангажират децата?
На първо място, да са свързани с възрастта и възможността да се изпълни задачата. Но тези задачи трябва да са абсолютно устойчиви и да се изискват и от двамата родители. Например – изхвърляне на кофата за смет, подреждане на детската стая, почистване на собствените обувки.

Цялото интервю на Петър Галев с психолога Ирина Драголова е публикувано във в. Живот и здраве", бр.29/08

Коментари